Tổng kho điều hòa

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM PANASONIC

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM MIDEA

Điều hòa trung tâm Midea

Console

Liên hệ

Điều hòa trung tâm Midea

Dàn lạnh đặt sàn

Liên hệ

Điều hòa trung tâm Midea

Dàn lạnh áp trần

Liên hệ

Điều hòa trung tâm Midea

Dàn lạnh treo tường dòng M

Liên hệ

Điều hòa trung tâm Midea

Dàn lạnh xử lý khí tươi

Liên hệ
Liên hệ

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM HITACHI

ĐIỀU HÒA MULTI DAIKIN

ĐIỀU HÒA MULTI LG

ĐIỀU HÒA DAIKIN

ĐIỀU HÒA PANASONIC

20.150.000VNĐ
14.450.000VNĐ
7.350.000VNĐ

ĐIỀU HÒA LG

ĐIỀU HÒA MITSUBISHI

7.100.000VNĐ
8.100.000VNĐ
14.900.000VNĐ
19.650.000VNĐ

ĐIỀU HÒA FUJITSU

ĐIỀU HÒA FUNIKI

12.500.000VNĐ
9.600.000VNĐ
6.600.000VNĐ
5.150.000VNĐ
11.300.000VNĐ
8.750.000VNĐ
6.000.000VNĐ
4.500.000VNĐ

ĐIỀU HÒA SUMIKURA

ĐIỀU HÒA NAGAKAWA

4.150.000VNĐ
5.500.000VNĐ
8.300.000VNĐ
11.470.000VNĐ
4.800.000VNĐ
6.200.000VNĐ
8.800.000VNĐ
12.350.000VNĐ
4.650.000VNĐ
5.970.000VNĐ

ĐIỀU HÒA MIDEA