Showing all 5 results

Điều hòa làm lạnh nhanh là dòng điều hòa sở hữu các công nghệ làm lạnh nhanh như:

  • Chế độ iAuto/ iAuto X/ Powerful – điều hòa Panasonic
  • Chế độ Powerful – điều hòa Daikin
  • Chế độ Fast Cooling – Điều hòa Samsung
  • Chế độ Hi POWER – điều hòa Toshiba, Mitsubishi Heavy
  • Chế độ Jet Cool – điều hòa LG
  • Chế độ Turbo – điều hòa Aqua, Electrolux, TLC
  • Chế độ Powerful Cool – điều hòa Mitsubishi Electric
  • Chế độ Super Cool/ Turbo – điều hòa Midea
  • Và một số chế độ làm lạnh khác

Dưới đây là các sản phẩm điều hòa làm lạnh nhanh hiện bán tại TongkhoDIEUHOA.com: