Dàn lạnh Giấu trần nối ống gió (RPIZ/FSN1Q – COMPACT) | VRF Hitachi

Liên hệ