Dàn lạnh Giấu trần nối ống gió (RPIZ/FSNQS – SLIM) | VRF Hitachi

Liên hệ