Dàn lạnh Giấu trần nối ống gió Hitachi VRF RPI-1.5FSNQL

Liên hệ