Phần 10: Hướng dẫn thử áp khi lắp đặt máy điều hòa trung tâm VRV Daikin

Ví dụ giảm áp

Đây là phần thứ 10 trong Series: Quy trình hướng dẫn lắp đặt điều hòa trung tâm VRV Daikin. Bài viết này sẽ trình bày về cách thử áp cho máy điều hòa trung tâm VRV Daikin. Bên dưới là nội dung chi tiết.

Để xem bản đầy đủ các bạn có thể Download tài liệu Hướng dẫn lắp đặt điều hòa trung tâm VRV Daikin – file PDF tại đây: https://bitly.vn/183j

Các điểm quan trọng của quá trình thử áp

 • Phải chắc chắn hút chân không ống trước khi kiểm tra độ kín khí
 • Phải luôn sử dụng khí nitơ để thử áp.
 • Áp suất của phương pháp thử áp là áp suất thiết kế cho máy điều hòa không khí.

Các quy trình thử sẽ tiến hành sau khi hoàn tất lắp đặt ống gas. Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết về cách thử áp khi lắp đặt máy điều hòa trung tâm Daikin để bạn tham khảo và học tập theo.

#1. Hút chân không ống lạnh

Nối máy đo cổ góp vào cổng bảo dưỡng của ống chất lỏng và ống ga. Chạy bơm chân không cho đến khi áp suất đạt dưới –100.7kPaG (–755mmHg). Chạy bơm chân không trong khoảng 30 phút, mặc dù thời gian chạy bơm có thể thay đổi tùy theo chiều dài ống tương ứng.

#2. Bơm nitơ áp suất cao

Nén khí nitơ áp suất cao cho ống chất lỏng và ống gas của mỗi hệ thống ống làm lạnh theo các bước sau:

 • Bước 1: Bơm khí ở mức 0,3 MPaG trong ít nhất 3 phút (Cho phép phát hiện chỗ rò lớn)
 • Bước 2: Bơm khí ở mức 1,5 MPaG trong ít nhất 5 phút (Cho phép phát hiện chỗ rò lớn)
 • Bước 3: Bơm khí ở mức 4,0 MPaG trong khoảng 24 giờ (Cho phép phát hiện chỗ rò nhỏ hơn)

**** Lưu ý: Ngay cả khi bơm khí ở mức 4,0 MPaG, thời gian ngắn sẽ không cho phép phát hiện những chỗ rò rỉ nhỏ. Ở bước 3, phải chắc chắn bơm khí trong 24 giờ. Và đặc biệt không bơm khí ở áp suất cao hơn 4,0 MPaG

Thời gian bơm khi nitơ
Thời gian bơm khi nitơ

#3. Kiểm tra sự giảm áp

Nếu không có giảm áp, công việc thử áp đã hoàn thành. Sự thay đổi nhiệt độ bên ngoài giữa lúc bơm khí và lúc kiểm tra giảm áp sẽ dẫn đến phải hiệu chỉnh áp suất đo được lúc kiểm tra giảm áp vì áp suất sẽ thay đổi khoảng 0,01 MPaG đối với mỗi 1C.

Giá trị hiệu chỉnh = (Nhiệt độ lúc bơm – Nhiệt độ lúc kiểm tra) x 0,01 MPaG

Ví dụ:

Ví dụ giảm áp
Ví dụ giảm áp

Trong trường hợp này, giá trị hiệu chỉnh sẽ là 0,05 MPaG, do đó bạn có thể xác định được là không có sự giảm áp (cho thấy ĐẠT).

#4. Kiểm tra rò rỉ khi thử áp

Nếu phát hiện thấy giảm áp, tìm điểm rò rỉ bằng cách bôi nước xà phòng lên bề mặt ống chỗ các đoạn nối (đoạn nối loe, chỗ hàn) và nạp chỗ kết nối vòi xả. Trên thực tế, nếu phát hiện thấy giảm áp, sẽ mất rất nhiều thời gian để xác định vị trí rò rỉ. Không nên thực hiện thử áp ở tất cả mọi nơi từ dàn lạnh đến dàn nóng cùng một lúc. Một phương pháp hiệu quả để kiểm tra là kiểm tra theo từng khu một theo lịch công việc. Sau khi tiến hành thử áp, để áp suất trong ống trong khoảng 0,2 đến 0,3 MPaG để tránh làm ống bị bẩn.

Cần nên kế hoạch thử áp theo từng áp theo từng khu vực
Cần nên kế hoạch thử áp theo từng áp theo từng khu vực

**** Công việc có thể được tiến hành hiệu quả nếu việc lắp bộ phận kiểm tra được chuẩn bị trước.

TỔNG KẾT

Trên đây là các bước hướng dẫn cách thử áp cho máy điều hòa trung tâm Daikin, các bạn có thể xem tiếp các phần khác trong nội dung dưới đây:

 1. Lắp đặt ống chờ qua tường
 2. Lắp đặt dàn lạnh
 3. Lắp đặt ti treo
 4. Lắp đặt ống ga
 5. Lắp đặt ống nước ngưng
 6. Lắp đặt ống gió
 7. Bọc bảo ôn
 8. Lắp đặt đi dây điều khiển
 9. Lắp đặt dàn nóng
 10. Thử áp
 11. Hút chân không
 12. Nạp ga bổ sung
5/5 (5 Reviews)